Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Παντελής Βρουλής, Κωστής Μουσουρούλης, Πολύδωρος Λαμπρινούδης, Λάζαρος Εφραίμογλου

Σήμερα 26-2-2010 πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής του Γενικού Πλαισίου Στρατηγικής Συνεργασίας, για την προώθηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χίου, μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, του Δήμου Χίου και του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Νομάρχης Χίου κ. Πολύδωρος Λαμπρινούδης, ο Δήμαρχος Χίου κ. Παντελής Βρουλής και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Λάζαρος Εφραίμογλου.

Η στρατηγική συνεργασία Νομαρχίας, Δήμου και Ιδρύματος, αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων διάσωσης, ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της Χίου, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, στην υποστήριξη της έρευνας σε πολιτιστικά και ιστορικά θέματα, όπως η συγκέντρωση υλικού για τις γενεαλογίες και τις μνήμες προσφύγων, τα μνημεία και την υλική και άϋλη πολιτιστική κληρονομιά της Χίου, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρισης πολιτιστικών έργων, στην ενημέρωση και κινητοποίηση του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, στην ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, όπως π.χ. πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για την ανάδειξη και προώθηση της ιστορίας και του πολιτισμού συγκεκριμένων περιοχών της Χίου.

Τη εν λόγω συνεργασία πρότεινε και ενθάρρυνε ο Κ. Μουσουρούλης, ο οποίος, με την ουσιαστική συμβολή των τριών φορέων, επεξεργάστηκε και το κείμενο του συνημμένου Μνημονίου, το οποίο αποτελεί την αφετηρία μιας μεγάλης προσπάθειας που απαιτείται.