Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Δωρεές στο Σύλλογο μας

Ευχαριστούμε πολύ τις παρακάτω οικογένειες:  
Ηρακλή και Χρύσας   Παληά  50 ευρώ
Κωνσταντίνου και Βιργινίας  Ευαγγελινού 30 ευρώ 
για τις δωρεές τους  προς το Σύλλογο μας, στη μνήμη της Ελένης Παληά.